Språken

Zorii

Zorii och Buul är de två grundspråken. I Mirambor talar man en dialekt av zorii som heter borzorii. I skolan lär man sig zorii, men till vardags pratar man borzorii.

I Steezee talar man en bladning av zorii och buul, zobuul. Det är rätt svårt att förstå om man inte kommer därifrån. I delarna av Steezee som ligger närmast Dorzanien lär man sig buul som grundspråk. I delarna närmast Nanimii lär man sig zorii i skolan, men då de gärna blandar med dialekten i Nanimii och från Steezee är det rätt svårt att förstå.