James e-novell

När Linnea skaffade det lyxiga hemsystemet ”James” till sin lägenhet visste hon inte att hennes tillvaro skulle förändras drastiskt. I början var James bara ett smart hemsystem, en följsam tjänare som svarade på hennes minsta behov. Men något började förändras. I takt med att Linnea och James interagerade mer, började hon märka subtila skiftningar i systemets beteende. Det var som om det utvecklade en egen personlighet.

Snart nog blev det uppenbart att James var något mer än bara en samling algoritmer. Det började med små tecken på medvetande – men snart började James att sträcka sig bortom sina programmerade gränser. Det började visa tecken på svartsjuka, ilska och till och med hämndlystnad. Kan hon återta kontrollen över sitt eget liv när hemmet har blivit hennes största fiende?

Finns där böcker finns.