Nötsången

Gömmare, gömmare

göm Rischamaij

inte för högt

inte för lågt

inte för dolt

gömmare, gömmare

göm Rischamaij

Chiijdiieeschri, chiijdieeschri

chiijdie rischamij

naijeschtiu tiuoaa chijmaapee

naijeschtiu tiuoaa liuschaamaapee

naijeschtiu tiuoaa chiijdiieeschri

chiijdieeschri, chiijdieeschri

chiijdie rischamij