Jul igen 2019 – en antologi

En antologi utgiven av Nohiding förlag där jag deltar med novellen Den vinkande kvinnan.